Verwachtingsvol bidden

Ontwerp en fotografie: Anton Sinke
Opdrachtgever IBB
ISBN 978 90 323 01279

Ervaar je wel eens moeite met bidden? Veel mensen kennen dat. Met warmte, helderheid, humor en praktijkgericht onderzoekt Alistair Begg de gebeden van Paulus voor de gemeente in Efeze, om gewone christenen te laten zien hoe je kunt bidden met verwachting – waarom je zou bidden en wat je kunt zeggen.
Paulus hield duidelijk van gebed, hij vond het avontuurlijk om te bidden – en dat kun jij ook zo gaan ervaren, als je verwachtingsvol leert bidden.

‘Als we in de hemel komen, zullen we eindelijk zien wat onze kleinste en zwakste gebeden tot stand hebben gebracht in het Koninkrijk van God – op manieren die we niet hadden durven dromen. Op dat moment wil ik niet verzuchten: waarom heb ik niet wat verwachtingsvoller gebeden? Dit boek is een goede gids om te komen tot levensechte gebeden waardoor God graag in beweging wordt gebracht.’
joni eareckson tada, oprichter van joni and friends, internationale gehandicapten organisatie

Licht dat leven doet

Boekverzorging: Anton Sinke
Opdrachtgever: KokBoekencentrum Uitgevers
ISBN 978 90 435 3354 6

Henk Helmantel en André F. Troost zijn beiden landelijk bekende christelijke kunstenaars. Helmantel is beeldend kunstenaar en Troost is schrijver van gedichten en kerkliederen. In dit prachtige boek brengen ze hun kunstwerken bijeen. Het bevat veertig schilderijen, gecombineerd met evenveel bijpassende teksten. In het boek zijn ook schilderijen van Helmantel opgenomen die nog niet eerder in boekvorm verschenen en tevens diverse nieuwe liederen en andere gedichten van Troost. Een prachtig geschenk dat de schoonheid van geloof en schepping in woord en beeld laat zien, en daarnaast een fraaie dwarsdoorsnede geeft van het levenswerk van beide kunstenaars.

Vier x Sola

Boekverzorging: Anton Sinke
Opdrachtgever: SLUB
isbn 978 90 827 6264 8

Alleen Geloof, alleen Genade, alleen Christus en alleen de Schrift. Dit zijn oude maar nog steeds actuele thema’s, in de traditie van het Nederlandse lutheranisme binnen de PKN, als ook daar buiten.Deze uitgave zet aan om oude thema’s opnieuw te overdenken. Na een theologische kenschets en uitleg van ieder begrip, volgen voorbeelden van hedendaags overdenken en toepassen. Dit wordt omlijst door enige Bijbelteksten en liedteksten. Bovendien is het gehele werk gelardeerd met kunstuitingen, variërend van klassiek en wellicht zeer voor de hand liggend, tot modern en verrassend. De auteurs hopen dat met gebruikmaking van het materiaal (inclusief de gespreksvragen) nieuwe manieren gezocht en gevonden kunnen worden om over geloofsthema’s in gesprek te gaan. Een mooi geschenk voor bijvoorbeeld belijdeniscatechisanten en aan- of aftredende ambtsdragers.

Hernhutters in beweging

Omslag en binnenwerk: Anton Sinke
Opdrachtgever: KokBoekencentrum Uitgevers
ISBN 9789023955634

In 2018 vierde de Evangelische Broedergemeente Zeist het 250-jarig bestaan van haar Grote Kerkzaal onder meer met herdenkingsdiensten, uitvoeringen van de Matthäus Passion en concerten.
In deze jubileumbundel vindt u – naast de toespraak van de commissaris van de Koning, de heer Van Beek – de vijftien lezingen die verspreid over het jaar werden gehouden. Een breed scala aan onderwerpen passeerde daarin de revue.
Zo kwamen aan de orde de bouwhistorie en de relatie met de hernhutter kerkzalen elders, het zendingswerk, de Surinaamse slavenregisters, de positie van de vrouw in de kerk, de invloed van Luther op Zinzendorf, de relatie met doopsgezinden en gereformeerden, de inspiratie voor hervormden, de liturgische aspecten, en de toekomst van de kerk. De betekenis van de hernhutters voor Zeist werd geschetst door burgemeester Janssen.
De Grote Kerkzaal vormt als het ware één geheel met de woonhuizen, de werkplaatsen en de kantoren rond de pleinen. Tot op de dag van vandaag is zij het hart van een levende geloofsgemeenschap. En zo is ze al 250 jaar het monument van de verbinding van wonen, werken en geloven.

Musica Vocalis concert

‘Op reis door de romantiek met music Vocalis. Voor deze reis nodigt Projectkoor Musica Vocalis u uit voor een bijzonder concert, waaraan medewerking verleend wordt door Lilian Farahani, sopraan en Mark van Nispen, piano/orgel.’

Anton Sinke maakte een A5 uitnodigingsfolder, een A3 poster en een programmaboekje met alle teksten van de liederen.

Logo Eucres

Het Europees Centrum voor Religiestudies in Brussel is opgericht vanuit de FPTR, FVG en VUB. Het Centrum sluit aan bij de opleiding Religiestudies, waarin de (vergelijkende) studie van godsdiensten en levensbeschouwingen wordt onderwezen op academisch niveau, volgens de principes die aan de basis liggen van het Centrum en die uniek zijn in Vlaanderen.

Anton Sinke maakte het logo van Eucres, waarin de grote wereldgodsdiensten een plaats hebben gekregen, met een knipoog naar het logo van de EU.

KerkNieuws Capelle a/d IJssel

KerkNieuws is het officiële kerkblad van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel. De zes PKN-kerken hebben een gezamenlijk kerkblad met wijknieuws en algemeen nieuws in een wisselende omvang van ca. 24 pagina’s, geheel full colour bedrukt. Anton Sinke zorgde voor een compleet nieuw uiterlijk en is verantwoordelijk voor de vormgeving en drukwerkbegeleiding.

De spiritualiteit van fondsenwerving

Vormgeving omslag en binnenwerk: Anton Sinke
Fotografie: Anton Sinke
Opdrachtgever: IBB
ISBN 9789032301200

Vragen om financiële steun voelt vaak ongemakkelijk, ook als het geld bestemd is voor de kerk of voor christelijke organisaties. Vaak ervaren we fondsenwerving als een noodzakelijk kwaad. Henri Nouwen beschouwt fondsenwerving echter als een vorm van wederzijdse dienstbaarheid, gebaseerd op liefdevolle relaties. Vanuit zijn liefde voor de Bijbel benadrukt Nouwen op praktische en inspirerende wijze dat christenen een gemeenschappelijke visie op fondsenwerving kunnen ontwikkelen. 
‘Alleen als we vrij zijn van geld, kunnen we vrij van anderen geld vragen om het te door te geven. Dan zijn we dienstbaar aan de naaste en verbonden met God. Henri Nouwen weet als geen ander ons leven met onze overgave aan de ander en aan God te verbinden. Daarom is dit spirituele boek over fondsenwerving een gids voor iedereen.’
Leo Fijen, KRO-NCRV/Adveniat

Elkje 5

Vormgeving omslag en binnenwerk:
Anton Sinke
Opdrachtgever: Bas Baan
ISBN 978 908 276 262 4
Uitgave Studio Anton Sinke

Met dit prentenboek krijgen ouders en kinderen een goed beeld van een moderne boerderij. We volgen het kalfje Elkje5 en maken kennis met het unieke product van de Hazendonkhoeve: ElkeMelk, extra verse melk van één koe.
‘De Hazendonkhoeve’ is een familiebedrijf in het hart van de Alblasserwaard. Behalve de melkveehouderij is er een agrarisch kinderdagverblijf ‘het Hazendonkje’, waar kinderen meeleven met het boerenbedrijf, de dieren en de seizoenen. Zij kennen de auteur als ‘opa Bas’. ‘Boer Matthijs’ is verantwoordelijk voor de gang van zaken op het bedrijf.
Dit boek is verrijkt door een aantal QR-codes met verwijzingen naar relevante filmpjes.

De Stamboomman

Vormgeving omslag en binnenwerk:
Anton Sinke
Opdrachtgever: Marberg Media
ISBN 978908301721

1964. Dammen omarmen het eiland Noord-Beveland en de boeren ruilen hun laatste arbeiders in voor machines. Voor Ko de Vos uit Colijnsplaat blijft alles bij het oude.
Ko is een boerenzoon en hij is een beetje anders. Zijn vader opvolgen zit er niet in, maar wat geeft dat? Hij heeft een heel andere roeping: stamboomonderzoek. Daarin is hij een kei. Van elke dorpsgenoot kent hij de wortel en de tak.
Ondanks de dagelijkse plagerijtjes voelt hij zich in zijn dorp aan de dijk helemaal thuis. Hij doet er boodschappen, gaat naar de kerk, de kapper, de dokter, de voddenboer. Voor de stambomen neemt hij de bus en voor familiebezoek de boot.
Genieten doet hij ook. Op zijn verjaardag mag hij een ruitje in de schuurdeur ingooien en op de kermis draait hij drie rondjes in de carrousel en koopt hij zijn drieënnegentigste teddybeer.
Verder blijft het rustig. Ko maakt zich alleen zorgen om zijn genealogische verzameling. Niemand minder dan de rijksarchivaris heeft daar belangstelling voor. Hij komt op bezoek en wil alles wel meenemen.