Een Jood, geraakt door Jezus

Dit boek wil Paulus radicaal anders bekijken en legt grote nadruk op zijn Jood-zijn. Was Paulus wel de ‘eerste christen’ of was hij voluit Joods? Schafte hij de wet af of ging het hem om een anders verstaan van de wet? Hoe keek Paulus naar Jezus? En wat betekenen voor hem ‘verzoening’ en ‘verlossing’? 

Anton maakte wel vaker omslagen voor boeken van Eeuwout van de Linden: ‘De appel van Adam en Eva’ en ‘Als een zegel op je hart’. Voor dit boek werden twee werken van Rembrandt (‘zelfportret als Paulus’ en ‘portret van Jezus’) samengevoegd tot een nieuw werk waarbij Jezus als een soort droomfiguur over de schouder van Paulus meekijkt.

Adventskalender 2017

Een praktische tafelkalender voor de adventstijd. Elke dag wordt een bijzonder beeld en een tekst of lied aangeboden voor wie een moment van bezinning of meditatie zoekt. Alle bladen van de kalender kunnen worden verstuurd als losse kerstkaart. 

Uitgave van Boekencentrum in samenwerking met de PKN

Over-Wegen, een kloosterproject in wording

Leefgemeenschap Over-Wegen is een kloostergemeenschap in wording. Vijf mensen die op zoek zijn naar een geschikte ruimte om hier een contemplatieve gemeenschap te vormen waarin eenheid en verbondenheid in Christus leidend is voor het omgaan met elkaar en met omgeving.

Anton maakte een logo waarin elementen als tastend zoeken, ontmoeten en geborgenheid zichtbaar zijn. Daarnaast bouwde hij de website en de nieuwsbrief 

 

Reformatiebijeenkomst: dwars durven zijn

In 2017 herdenken we het 500ste geboortejaar van de hervorming en worden er overal in het land activiteiten ontplooid rondom verschillende hervorming-thema’s. Als in een estafette worden de stellingen van Luther doorgegeven van de ene activiteit naar de andere. 10 Juni was er in deze serie een bijeenkomst in Gouda onder de noemer ‘dwars durven zijn’.

Anton maakte de affiche, kleine foldertjes, de voorkant van het programmaboek.

Musica Vocalis en het Requiem van Duruflé

Het Requiem van Duruflé is fantastische muziek. Dit amateurgezelschap van ervaren zangers speelde het klaar om een uitvoering neer te zetten die klonk als een klok. Mede dankzij de uitgebreide publiciteit waren er ook veel bezoekers.

Anton maakte de folder, de poster en het programmaboekje en leverde de foto van de op de bazuin blazende Gabriël.