Over sinke

Opgeleid als scheepsbouwkundig HTS-ingenieur, maakte ik in 1984 van mijn hobby mijn beroep en werd grafisch ontwerper. Begonnen in het analoge tijdperk, heb ik de hele digitalisering van het vak meegemaakt. Ik werk het meest voor kleine en middelgrote bedrijven. Daarnaast verzorg ik veel boeken en boekomslagen.
Ik gebruik veel eigen fotografie in mijn ontwerpen en heb hiervoor een kleine studio beschikbaar. Door mijn eigen beeldbank met uniek materiaal kan ik ook vaak eigen accenten leggen.
Onder het kopje ‘vrij werk’ enige door mij gemaakte voorbeelden van het zeeuwse ‘paremes’ en uitgaven over pelgrimswandeltochten in Nederland en christelijke beeldcultuur.

Jubileumboek Stichting Aanpakken

In 2017 bestaat Stichting Aanpakken honderd jaar. De stichting begon als een vereniging die de schrijnende armoede onder veel predikanten wilde ‘aanpakken’. Dit boek schetst de ontwikkeling van het strijdbare begin, toen met vereende krachten een geldkapitaal werd bijeengebracht, en de jaren daarna, waarin Aanpakken meer de rol van een stille weldoenster vervulde. Toen de predikantstraktementen verbeterden, zocht Aanpakken naar nieuwe subsidiedoelen, zoals bij- en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers van de Nederlandse Hervormde Kerk en later de Protestantse Kerk in Nederland.

Anton Sinke verzorgde de vormgeving van dit boek en maakte foto’s uit het archief van de Stichting. Bekijk de eerste pagina’s van dit boek.
Opdrachtgever: Uitgeverij Boekencentrum

Kinderprentenboek ‘Luther en de vogels’

Kinderprentenboek over een brief die Luther aan zichzelf schreef. Ange van der Veer hertaalde deze tekst naar een kinderverhaal, Trinette Verhoeven maakte de knipsels. Achterin het boek is de originele tekst van de brief opgenomen.

De zangvogeltjes die in de herfst over Wittenberg vliegen, zijn boos. Dominee Maarten Luther heeft een gemene knecht die vogeltjes vangt, met een net. De vogeltjes schrijven een brief aan de dominee waarin ze schrijven over de plannen van de knecht. De dominee mag hem niet zijn gang laten gaan. Hij moet ervoor zorgen dat vrije vogeltjes vrij blijven. En die vogeltjes willen hem best goede raad geven hoe hij dat het beste voor elkaar kan krijgen. Maar als het allemaal niet helpt, bij wie kunnen ze dan nog terecht?

Anton Sinke verzorgde de vormgeving in opdracht van Uitgeverij Mozaïek

Fotoboek ‘Groeiende dorpen’ met historische foto’s van Zevenhuizen-Moerkapelle

Moerkapelle en Zevenhuizen bestonden ruim vijftig jaar geleden nog uit een groot buitengebied met hier en daar een boerderij en een compacte kleine dorpskern. Maar vanaf de jaren zestig beginnen de dorpen te groeien. Eerst aan de oostzijde van de dorpskern, en vervolgens ook aan de westzijde. En de dorpen groeien nog steeds. Dit fotoboek is een virtuele wandeling door de dorpen Zevenhuizen, Oud Verlaat en Moerkapelle met een oude en een nieuwe afbeelding van ongeveer dezelfde plek, begeleid door korte teksten. Het verleden staat naast het heden. De verschillen zijn soms heel groot. Maar er zijn ook plekken die nauwelijks veranderd zijn.

Anton Sinke deed de vormgeving en drukwerkbegeleiding van dit boek. Niet zomaar een rijtje oude en nieuwe foto’s met wat tekst, maar een prettig leesbaar, afwisselend ogend, aantrekkelijk boek voor iedereen die in deze regio woont. Aangevuld met oude en nieuwe kaartfragmenten.

Het boek is een eigen uitgave van de Oudheidkundige kring Zevenhuizen-Moerkapelle (www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl) in combinatie met de Jumbo Supermarkt Zevenhuizen.

NEMagazine 26

Tijdschrift van Near East Ministry, nr. 26, september 2017.
Themanummer over bidden. Met een artikelen over: Marike Veldman; gebed in het Jodendom; vertrouwen in de kracht van gebed; gebedsreizen.

Vormgeving: Anton Sinke
kijk ook bij de huisstijlen Near East Ministry

Een Jood, geraakt door Jezus

Dit boek wil Paulus radicaal anders bekijken en legt grote nadruk op zijn Jood-zijn. Was Paulus wel de ‘eerste christen’ of was hij voluit Joods? Schafte hij de wet af of ging het hem om een anders verstaan van de wet? Hoe keek Paulus naar Jezus? En wat betekenen voor hem ‘verzoening’ en ‘verlossing’? 

Anton maakte wel vaker omslagen voor boeken van Eeuwout van de Linden: ‘De appel van Adam en Eva’ en ‘Als een zegel op je hart’. Voor dit boek werden twee werken van Rembrandt (‘zelfportret als Paulus’ en ‘portret van Jezus’) samengevoegd tot een nieuw werk waarbij Jezus als een soort droomfiguur over de schouder van Paulus meekijkt.

Adventskalender 2017

Een praktische tafelkalender voor de adventstijd. Elke dag wordt een bijzonder beeld en een tekst of lied aangeboden voor wie een moment van bezinning of meditatie zoekt. Alle bladen van de kalender kunnen worden verstuurd als losse kerstkaart. 

Uitgave van Boekencentrum in samenwerking met de PKN