Jubileumboek Stichting Aanpakken

In 2017 bestaat Stichting Aanpakken honderd jaar. De stichting begon als een vereniging die de schrijnende armoede onder veel predikanten wilde ‘aanpakken’. Dit boek schetst de ontwikkeling van het strijdbare begin, toen met vereende krachten een geldkapitaal werd bijeengebracht, en de jaren daarna, waarin Aanpakken meer de rol van een stille weldoenster vervulde. Toen de predikantstraktementen verbeterden, zocht Aanpakken naar nieuwe subsidiedoelen, zoals bij- en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers van de Nederlandse Hervormde Kerk en later de Protestantse Kerk in Nederland.

Anton Sinke verzorgde de vormgeving van dit boek en maakte foto’s uit het archief van de Stichting. Bekijk de eerste pagina’s van dit boek.
Opdrachtgever: Uitgeverij Boekencentrum

Fotoboek ‘Groeiende dorpen’ met historische foto’s van Zevenhuizen-Moerkapelle

Moerkapelle en Zevenhuizen bestonden ruim vijftig jaar geleden nog uit een groot buitengebied met hier en daar een boerderij en een compacte kleine dorpskern. Maar vanaf de jaren zestig beginnen de dorpen te groeien. Eerst aan de oostzijde van de dorpskern, en vervolgens ook aan de westzijde. En de dorpen groeien nog steeds. Dit fotoboek is een virtuele wandeling door de dorpen Zevenhuizen, Oud Verlaat en Moerkapelle met een oude en een nieuwe afbeelding van ongeveer dezelfde plek, begeleid door korte teksten. Het verleden staat naast het heden. De verschillen zijn soms heel groot. Maar er zijn ook plekken die nauwelijks veranderd zijn.

Anton Sinke deed de vormgeving en drukwerkbegeleiding van dit boek. Niet zomaar een rijtje oude en nieuwe foto’s met wat tekst, maar een prettig leesbaar, afwisselend ogend, aantrekkelijk boek voor iedereen die in deze regio woont. Aangevuld met oude en nieuwe kaartfragmenten.

Het boek is een eigen uitgave van de Oudheidkundige kring Zevenhuizen-Moerkapelle (www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl) in combinatie met de Jumbo Supermarkt Zevenhuizen.

Een Jood, geraakt door Jezus

Dit boek wil Paulus radicaal anders bekijken en legt grote nadruk op zijn Jood-zijn. Was Paulus wel de ‘eerste christen’ of was hij voluit Joods? Schafte hij de wet af of ging het hem om een anders verstaan van de wet? Hoe keek Paulus naar Jezus? En wat betekenen voor hem ‘verzoening’ en ‘verlossing’? 

Anton maakte wel vaker omslagen voor boeken van Eeuwout van de Linden: ‘De appel van Adam en Eva’ en ‘Als een zegel op je hart’. Voor dit boek werden twee werken van Rembrandt (‘zelfportret als Paulus’ en ‘portret van Jezus’) samengevoegd tot een nieuw werk waarbij Jezus als een soort droomfiguur over de schouder van Paulus meekijkt.

Adventskalender 2017

Een praktische tafelkalender voor de adventstijd. Elke dag wordt een bijzonder beeld en een tekst of lied aangeboden voor wie een moment van bezinning of meditatie zoekt. Alle bladen van de kalender kunnen worden verstuurd als losse kerstkaart. 

Uitgave van Boekencentrum in samenwerking met de PKN

Word dan maar boer

Het levensverhaal van Kees Bos, boer in Zoetermeer, Gelderswoude, Melissant en Ooltgensplaat. Over zijn familie, zijn gezin, zijn werk en zijn geloof. Gemaakt in een beperkte oplage voor familie en geïnteresseerden.

Anton deed de vormgeving voor dit boek-in-eigen-beheer, maar was ook procesbereider voor het redigeren van de tekst, de beeldselectie en de drukbegeleiding. Hierbij een voorproefje van het boek.

Adventskalender 2016

Een speciale kalender voor iedere dag tijdens de advent. Met mooie teksten en platen, een  leesrooster en de mogelijkheid om iedere dag de plaat als ansichtkaart te versturen aan iemand die dat verdient. Een uitgave van Uitgeverij Boekencentrum in samenwerking met de PKN.

100 heiligen in de Dom

In de Domkerk in Utrecht is een gedachteniskapel waar mensen een kaarsje kunnen branden om een bekende te gedenken. Je kunt je ook laten inspireren door teksten over  bijzondere personen. Iedere dag staat een andere persoon in de belangstelling met een levensverhaal, een gebed, een uitspraak en een afbeelding. Honderd van deze verhalen zijn nu gebundeld tot een kloek ‘koffietafel’-boek. 

Anton was niet alleen verantwoordelijk voor de vormgeving van dit boek maar leverde ook een groot aantal afbeeldingen uit zijn omvangrijke archief.

Opdrachtgever: Uitgeverij Boekencentrum, Citypastoraat Utrecht

Dagblad Trouw roemde de uitvoering van dit boek

Presentatie muziekbundel ‘Weerklank’

Een bomvolle St. Joriskerk in Amersfoort zong op 21 april met volle overtuiging liederen uit de nieuwe bundel ‘Weerklank’. Voor deze bundel deed Anton niet alleen de totale vormgeving van zowel de omslag als het binnenwerk, maar ook de projectbegeleiding namens de uitgever.

Na de overhandiging van het eerste exemplaar volgde een run op de boeken. Alle meegebrachte dozen kwamen leeg…

Wilt u een eerste indruk van deze bundel zien, klik dan op proefboekje