Tobias en zijn kameel

Een boeiend en ongewoon kerstsprookje voor kinderen van 8-10 jaar. Tobias, een ondernemende, eigenzinnige jongen, trekt op z’n onafscheidelijke kameel de wereld in. Hij ontmoet bijzondere mensen, wordt aangevallen door een tijger en leert sterren lezen op de
School der Wijzen. Een verhaal over durf, avontuur en een open blik.
Het lijkt eigenlijk helemaal niet over Kerst te gaan. Maar als plotseling de ‘Drie Koningen’, de wijzen uit het oosten, in een indrukwekkende stoet bij het kerstfeest van Tobias schoolklas arriveren, krijgt het verhaal plots een andere wending. De koningen hebben een nieuw begin in de sterren gelezen en komen geschenken brengen. Maar een kindje in de kribbe is er niet meer, wel een kerstman… En waar blijft Tobias?
Tobias en z’n kameel is een avontuurlijk verhaal en een speelse, verrassende kijk op de essentie van het ruim tweeduizend-jaar oude kerstverhaal: (zich) onbaatzuchtig schenken.

Anton verzorgde de vormgeving van het boek en het publiciteitsmateriaal van alle activiteiten eromheen: verteltheater op scholen, bibliotheken en theaterzalen. Van het afsluitende optreden maakte hij bijgaande fotoserie.
Hieronder vindt je een fragment van het boek (met gat in de omslag).

Opdrachtgever: Peter Lems
www.tobias-en-zijn-kameel.nl

Serie Daad bij het Woord

Discipelschapprogramma ‘Daad bij het Woord’ streeft naar de vernieuwing van mensen, wil een frisse wind door gezin, bijbelkring of kerk laten waaien, als discipelvormende gemeenschappen. Als dit doel moet worden gerealiseerd, is het belangrijk dat bijbelse gewoonten een integraal onderdeel van het leven worden. Daad bij het Woord bestaat uit een serie boekjes rondom een thema. Ieder thema wordt creatief uitgewerkt om mee te werken in groepen in kerk of thuis. Twee boekjes ‘Bijbels onderricht’ en ‘Gemeenschap’ zijn al gepubliceerd. Een introductiegids is downloadbaar op de website van het IBB.
Anton verzorgde de beeldredactie, de fotografie (grotendeels) en de vormgeving van de boekjes.

Opdrachtgever: Internationale Bijbelbond
www.ibb.nu

Catalogus schilderijen van Rens Luijtjes

De Moerkapelse amateurschilder Rens Luijtjes was van 1934 tot 1968 caféhouder in Moerkapelle en heeft naast zijn werk zijn halve leven besteed aan het maken van schilderijen. Hij schilderde onder andere poezen, paarden, landschappen en portretten. Eind mei 2017 startte in Historisch Centrum ‘Ons Verleden’ een tentoonstelling van zijn werk. Begonnen werd met veertig werkstukken, maar gedurende het jaar groeide dit aantal tot zestig kunstwerken. Van al deze schilderijen is een foto opgenomen in deze catalogus.

Opdrachtgever: Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle
Auteur: Cobi van Weringh
www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl

Vieren met teksten van de Wild Goose Resource Group

Een serie liturgieën gebaseerd op de liturgische praktijk van Iona (Schotland). Hemelse teksten met beide voeten op de grond, krachtige gebeden met een vleug humor en relativering, bijbelse taal met ankers in het alledaagse leven: dat is wat mensen aanspreekt in de vieringen van de Iona Community, verzorgd door de Wild Goose Resource Group. Roel Bosch vertaalde vijftien recente orden van dienst, inclusief aanvullende teksten. Daarmee is deze uitgave een rijke bron aan liturgisch materiaal, met gebeden en woorden van geloof en vertrouwen die in hun geheel of in gedeelten op veel plaatsen te gebruiken zijn.
Anton verzorgde de omslag (en de omslagfoto) en de opmaak van het binnenwerk

Opdrachtgever: KokBoekencentrum
www.kokboekencentrum.nl
ISBN 978 90 239 5577 1

De Choral Evensong in de praktijk

Hanna Rijken promoveerde op de praktijk van de Nederlandse Evensong (met als titel ‘My Soul Doth Magnify’) en maakte vervolgens een praktijkboek. Evensongs zijn mateloos populair in Engeland maar vinden ook hun weg naar de Nederlandse praktijk, al krijgen ze hier wel een eigen invulling. Hanna onderzicht die Nederlandse insteek en bevroeg bezoekers naar hun ervaringen.

Anton verzorgde niet alleen de doctoraalscriptie (omslag, omslagfoto (kathedraal Salisbury) en binnenwerk) maar ook het ontwerp voor de omslag van dit praktijkboek.

Opdrachtgever: KokBoekencentrum
www.kokboekencentrum.nl
ISBN 978 90 239 5686 0 

Lutherliederen

Liederen van Luther zijn opgenomen in vrijwel iedere protestantse bundel, maar er was geen Nederlandstalige bundel met alle Lutherliederen. Reden voor de Lutherse Kerk in Nederland (onderdeel van de PKN) om het initiatief te nemen voor enerzijds een ‘bijsluiter’ bij het Liedboek en anderzijds een onafhankelijke bundel te maken met deze liederen. Ook is er het Lutherse ordinarium (orde van dienst) opgenomen. Het geheel heeft de uitstraling meegekregen van het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.
Anton maakte de omslagen en verzorgde de vormgeving van het binnenwerk.
boek: ISBN 978 90 239 5212 1
katern: ISBN 978 90 239 5656 3

Opdrachtgever: KokBoekencentrum, Utrecht
www.kokboekencentrum.nl

Gevangen en toch vrij

Gekke verhalen, mooie avonturen met God: je vindt ze allemaal in dit boek dat Paulus volgt tijdens zijn verblijf in Filippi, en dat ook de brief die hij later aan de christenen in die stad schreef behandelt. Het is een makkelijk leesbaar boek dat niet alleen de verhalen van Paulus vertelt maar ook verhalen uit het leven van de schrijver, Hans Eschbach. Het boek kan als dagboek gebruikt worden en neemt je op een nieuwe manier mee in de Bijbel.
Anton verzorgde de omslag, omslagillustratie en binnenwerk

Opdrachtgever: Internationale Bijbelbond
www.ibb.nu
ISBN 978 90 323 00951

Bijbelse Dagkalender 2020

De Bijbelse Dagkalender is een uitstekend hulpmiddel bij een dagelijks meditatief moment of bij stille tijd. De meditaties zijn kort en puntig en zetten aan tot verder denken. De auteurs volgen het bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Achter in de dagkalender zijn gebeden opgenomen voor dagelijkse en belangrijke momenten in ons leven. Aan de Bijbelse Dagkalender werken ieder jaar verschillende predikanten mee uit de Protestantse Kerk in Nederland.
Anton verzorgde de omslag met eigen fotomateriaal.

Opdrachtgever: KokBoekencentrum
www.kokboekencentrum.nl

Kerkenwerkagenda 2014-2020

Al vanaf 2005 ontwerpt Anton de omslag van de Kerkenwerkagenda. Deze agenda voor predikanten en kerkelijk werkers heeft een veel uitgebreidere zondag dan reguliere agenda’s. Ook staat er veel kerkgerelateerde informatie in. Tot en met 2013 met (kleine) gebrandschilderde ramen uit heel Europa. Vanaf 2014 is het thema ‘chaos’. De buitenkant van de agenda laat de chaotische wereld zien, terwijl ín de agenda alles keurig geordend is. Die chaos kan uit de architectuur komen, uit de natuur of met speciale lichteffecten en schaduwen. De gebruikte foto’s zijn niet bewerkt en zijn door Anton zelf gemaakt.

Opdrachtgever: kokBoekencentrum
www.kokboekencentrum.nl

Heldinnen van God

De oproep aan Jozua om sterk en moedig of vastberaden en standvastig te zijn, is in wezen een oproep aan elke christen. We mogen leren te volharden in het lijden en veerkracht tonen als we teleurstellingen en verlies meemaken of krachtig zijn als we een lastige taak op ons nemen. Heldinnen van God bevat een verzameling bemoedigende en aanmoedigende monologen verteld vanuit het perspectief van vrouwen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Na elke monoloog volgen er gespreksvragen voor zowel persoonlijke reflectie en verdieping, als voor gebruik in vrouwengroepen.
Anton verzorgde de omslag en het binnenwerk en droeg zorg voor de beeldselectie

Opdrachtgever: Internationale Bijbelbond
www.ibb.nu
ISBN 978 90 323 0099 9