Vieren met teksten van de Wild Goose Resource Group

Een serie liturgieën gebaseerd op de liturgische praktijk van Iona (Schotland). Hemelse teksten met beide voeten op de grond, krachtige gebeden met een vleug humor en relativering, bijbelse taal met ankers in het alledaagse leven: dat is wat mensen aanspreekt in de vieringen van de Iona Community, verzorgd door de Wild Goose Resource Group. Roel Bosch vertaalde vijftien recente orden van dienst, inclusief aanvullende teksten. Daarmee is deze uitgave een rijke bron aan liturgisch materiaal, met gebeden en woorden van geloof en vertrouwen die in hun geheel of in gedeelten op veel plaatsen te gebruiken zijn.
Anton verzorgde de omslag (en de omslagfoto) en de opmaak van het binnenwerk

Opdrachtgever: KokBoekencentrum
www.kokboekencentrum.nl
ISBN 978 90 239 5577 1

De Choral Evensong in de praktijk

Hanna Rijken promoveerde op de praktijk van de Nederlandse Evensong (met als titel ‘My Soul Doth Magnify’) en maakte vervolgens een praktijkboek. Evensongs zijn mateloos populair in Engeland maar vinden ook hun weg naar de Nederlandse praktijk, al krijgen ze hier wel een eigen invulling. Hanna onderzicht die Nederlandse insteek en bevroeg bezoekers naar hun ervaringen.

Anton verzorgde niet alleen de doctoraalscriptie (omslag, omslagfoto (kathedraal Salisbury) en binnenwerk) maar ook het ontwerp voor de omslag van dit praktijkboek.

Opdrachtgever: KokBoekencentrum
www.kokboekencentrum.nl
ISBN 978 90 239 5686 0 

Lutherliederen

Liederen van Luther zijn opgenomen in vrijwel iedere protestantse bundel, maar er was geen Nederlandstalige bundel met alle Lutherliederen. Reden voor de Lutherse Kerk in Nederland (onderdeel van de PKN) om het initiatief te nemen voor enerzijds een ‘bijsluiter’ bij het Liedboek en anderzijds een onafhankelijke bundel te maken met deze liederen. Ook is er het Lutherse ordinarium (orde van dienst) opgenomen. Het geheel heeft de uitstraling meegekregen van het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.
Anton maakte de omslagen en verzorgde de vormgeving van het binnenwerk.
boek: ISBN 978 90 239 5212 1
katern: ISBN 978 90 239 5656 3

Opdrachtgever: KokBoekencentrum, Utrecht
www.kokboekencentrum.nl

Gevangen en toch vrij

Gekke verhalen, mooie avonturen met God: je vindt ze allemaal in dit boek dat Paulus volgt tijdens zijn verblijf in Filippi, en dat ook de brief die hij later aan de christenen in die stad schreef behandelt. Het is een makkelijk leesbaar boek dat niet alleen de verhalen van Paulus vertelt maar ook verhalen uit het leven van de schrijver, Hans Eschbach. Het boek kan als dagboek gebruikt worden en neemt je op een nieuwe manier mee in de Bijbel.
Anton verzorgde de omslag, omslagillustratie en binnenwerk

Opdrachtgever: Internationale Bijbelbond
www.ibb.nu
ISBN 978 90 323 00951

Bijbelse Dagkalender 2020

De Bijbelse Dagkalender is een uitstekend hulpmiddel bij een dagelijks meditatief moment of bij stille tijd. De meditaties zijn kort en puntig en zetten aan tot verder denken. De auteurs volgen het bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Achter in de dagkalender zijn gebeden opgenomen voor dagelijkse en belangrijke momenten in ons leven. Aan de Bijbelse Dagkalender werken ieder jaar verschillende predikanten mee uit de Protestantse Kerk in Nederland.
Anton verzorgde de omslag met eigen fotomateriaal.

Opdrachtgever: KokBoekencentrum
www.kokboekencentrum.nl

Kerkenwerkagenda 2014-2020

Al vanaf 2005 ontwerpt Anton de omslag van de Kerkenwerkagenda. Deze agenda voor predikanten en kerkelijk werkers heeft een veel uitgebreidere zondag dan reguliere agenda’s. Ook staat er veel kerkgerelateerde informatie in. Tot en met 2013 met (kleine) gebrandschilderde ramen uit heel Europa. Vanaf 2014 is het thema ‘chaos’. De buitenkant van de agenda laat de chaotische wereld zien, terwijl ín de agenda alles keurig geordend is. Die chaos kan uit de architectuur komen, uit de natuur of met speciale lichteffecten en schaduwen. De gebruikte foto’s zijn niet bewerkt en zijn door Anton zelf gemaakt.

Opdrachtgever: kokBoekencentrum
www.kokboekencentrum.nl

Heldinnen van God

De oproep aan Jozua om sterk en moedig of vastberaden en standvastig te zijn, is in wezen een oproep aan elke christen. We mogen leren te volharden in het lijden en veerkracht tonen als we teleurstellingen en verlies meemaken of krachtig zijn als we een lastige taak op ons nemen. Heldinnen van God bevat een verzameling bemoedigende en aanmoedigende monologen verteld vanuit het perspectief van vrouwen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Na elke monoloog volgen er gespreksvragen voor zowel persoonlijke reflectie en verdieping, als voor gebruik in vrouwengroepen.
Anton verzorgde de omslag en het binnenwerk en droeg zorg voor de beeldselectie

Opdrachtgever: Internationale Bijbelbond
www.ibb.nu
ISBN 978 90 323 0099 9

Naar het hart van de zee

Een nautische roman aan de hand van een waar gebeurd verhaal. Een Arnemuidse visser belandt midden in de Noordzee in het water en wordt na ongeveer drie uur gered. Het boek verhaalt wat er in die drie uur gebeurde bij het thuisfront, de redders, de schepelingen en niet in de laatste plaats in het hoofd van de visser.
Anton maakte de omslag, het binnenwerk en het kleurkatern.

Opdrachtgever: KokBoekencentrum
www.kokboekencentrum.nl
ISBN 978 90 239 5530 6

Palestina en Israël

Veel geschiedenisboekjes in Israël vliegen van de verwoesting van de tempel (70 na chr.) direct door naar de stichting van de staat Israël (1948), alsof er in die tussenliggende tijd niets met het land gebeurde en er geen mensen leefden. Dit boek vertelt de geschiedenis van de Palestijnen in het land Israël als een doorlopend verhaal. Met veel illustraties.
Anton verzorgde de omslag en het gehele binnenwerk.

Opdrachtgever: KokBoekencentrum
www.kokboekencentrum.nl
ISBN 978 90 239 5475 0

Jubileumboek 25 jaar Gevangenenzorg Nederland

Mens, waar zit je? doet een boekje open over het ontwikkelproces van Gevangenenzorg Nederland. Opvallend is dat de belangrijkste auteur, Hans Barendrecht, vrijwel vanaf het begin van deze organisatie aan het roer heeft gestaan. Dit boek is dus een ooggetuigeverslag. De organisatie is in 25 jaar gegroeid van een idee op de zolderkamer tot een breed gerespecteerde vrijwilligersorganisatie. Met veel bevlogenheid is gewerkt aan de Bijbelse opdracht om het bezoeken van gevangenen handen en voeten te geven. De grote inzet van een landelijk netwerk van vrijwilligers dat zoveel  tijd investeert in gevangenen, tbs-patiënten en hun familie, geeft het werk een bijzonder karakter. Langzaam maar zeker heeft Gevangenenzorg een gewaardeerde en eigen plek gekregen binnen het gevangeniswezen. In de spanning tussen de straffende en helpende hand ontwikkelde Gevangenenzorg Nederland het begrip barmhartige gerechtigheid en maakte ze ‘geloof in herstel’ tot haar motto. Het boek – met 25 columns en reacties van (ervarings)deskundigen – vraagt de lezer als vanzelf zich te bezinnen op de aard van vrijheidsbeneming en op de vraag hoe zich te verhouden tot de gevangen medemens.
Anton verzorgde de omslag, omslagfoto en het binnenwerk met deels eigen fotografie. Blader door de eerste pagina’s van dit boek.

Opdrachtgever: Stichting Gevangenzorg Nederland
www.gevangenenzorg.nl