Zeeuws mes ‘Marcus’

Een Zeeuws mes heet ook wel ‘paeremes’. Maar de traditie om twee paardjes als bekroning op het mes te zetten dateert pas vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw. Daarvoor was de leeuw als bekroning veel gebruikelijker. Ook na die tijd werd er met grote regelmaat een leeuw gebruikt als bekroning. Zeker als het mes bedoeld was voor een wat rijkere boer die hiermee wilde laten zien dat het dagelijks omgaan met vee niet meer tot zijn takenpakket hoorde. De ‘Zeeuwse’ leeuw ligt meestal op een verhoging waarom zijn voorpoten rusten.

In dit mes is de topbekroning met leeuw gecombineerd met een afbeelding van de evangelist Marcus, die ook een leeuw als herkenbaar attribuut bij zich heeft. Dit naar de naam van de opdrachtgever van het mes. Boven Marcus is een zegel aangebracht met de initialen van de opdrachtgever. De afbeelding onder het kooitje laat een gestileerd zicht op het vooroorlogse Zoutelande zien (toen het dorp nog geen dijk had maar alleen een smalle duinenrij), geflankeerd door een druivenwingerd en enkele bloemen.

Beweeg met je muis over deze afbeelding om het mes van alle kanten te kunnen bekijken.

Zeeuws ‘paeremes’ als zakmes

Veel Zeeuwen zouden het eigenlijk altijd bij zich willen hebben; hun paeremes. Maar met zo’n mes van 30 cm. mag je niet dagelijks over straat paraderen. Zeker niet als je het zichtbaar wilt dragen. De oplossing is dit Zeeuwse zakmes.
Basis is een speciale serie Opinel Nr.8 messen die leverbaar zijn met een onbewerkt blok hout. De heften van Opinel-messen zijn geheel van hout en daardoor prima te modelleren naar je eigen wensen. Het lemmet is leverbaar in carbon staal – net als de ‘echte paeremessen – en is zeer goed scherp te houden. Het aantal mogelijke houtsoorten is beperkt; dit voorbeeld is van kersenhout. Niet zo hard als het traditionele buxus maar wel met een mooie kleur. Paardjes bovenaan is lastig omdat de top van het hout 2 schuine kanten heeft. De traditionele leeuw – een nog oudere traditie dan de paardjes – is echter goed te maken. Voor het maken van het kooitje moet je goed uitkijken dat je niet in de verzonken spleet van het lemmet steekt, maar met enig beleid is het zieltje goed te maken. Om er toch een echt ‘paeremes’ van te maken heb ik er een traditionele boer met paard en wagen in gesneden.

Beweeg met je muis over deze afbeelding om het mes van alle kanten te kunnen bekijken.

In het spoor van de Slag om de Schelde

ISBN/EAN: 9789083017228
Ontwerp Anton Sinke
Fotografie omslag: Anton Sinke
Ontwikkeling app: Anton Sinke

Het fascinerende kustlandschap van het Zeeuwse schiereiland Walcheren vormde in november 1944 het decor voor operatie Infatuate II, de slotakte van de Slag om de Schelde. Het doel van deze operatie was het uitschakelen van de Duitse kustbatterijen die de monding van de Westerschelde beheersten en de vrije vaart op het al door de geallieerden bevrijde Antwerpen blokkeerden.
Op woensdagmorgen 1 november 1944 landden Britse, Noorse en Belgische commando’s op de Walcherse kust bij Westkapelle. Een deel van de invasietroepen trok door het zuidwestelijke duingebied op in de richting van Vlissingen om de kustbatterijen uit te schakelen, terwijl een tweede troepenmacht zich een weg vocht naar het bosrijke noordwesten van Walcheren. Na een week van hevige gevechten eindigde de operatie op
8 november met de capitulatie van de laatste Duitse troepen bij Vrouwenpolder.
Dit boek is een wandelgids en een oorlogsboek ineen. Je volgt de opmars van de geallieerde commando’s door het Walcherse kustgebied letterlijk op de voet. Negen wandelroutes voeren je door het slagveld van 1944. Onderweg passeer je de vele zichtbare en onzichtbare sporen van operatie Infatuate II die Walcheren tot een waar openluchtmuseum van de Tweede Wereldoorlog maken.
Op bijzondere plekken sta je stil bij de strijd die er is geleverd. De handige wandelkaarten in dit boek helpen je om je weg te vinden. Onderweg kun je ook gebruikmaken van de speciaal voor deze wandelingen ontwikkelde mobiele app. In deze appoint je detailkaarten met de route, linken naar relevante websites en kun je zelfs een film uit 1944 bekijken over de landingen en opmars van de Noorse troepen. De app is vrij beschikbaar voor de lezers van dit boek.

Hans Sakkers is auteur van vele publicaties over militair-historische onderwerpen. Hij is mede-auteur van ‘Slag om de Schelde 1944. De beslissing in de strijd om West-Europa’, dat is bekroond met de Zeeuwse Boekenprijs 2020. Aan deze uitgave is medewerking verleend door een enthousiast team vrijwilligers.

Verwachtingsvol bidden

Ontwerp en fotografie: Anton Sinke
Opdrachtgever IBB
ISBN 978 90 323 01279

Ervaar je wel eens moeite met bidden? Veel mensen kennen dat. Met warmte, helderheid, humor en praktijkgericht onderzoekt Alistair Begg de gebeden van Paulus voor de gemeente in Efeze, om gewone christenen te laten zien hoe je kunt bidden met verwachting – waarom je zou bidden en wat je kunt zeggen.
Paulus hield duidelijk van gebed, hij vond het avontuurlijk om te bidden – en dat kun jij ook zo gaan ervaren, als je verwachtingsvol leert bidden.

‘Als we in de hemel komen, zullen we eindelijk zien wat onze kleinste en zwakste gebeden tot stand hebben gebracht in het Koninkrijk van God – op manieren die we niet hadden durven dromen. Op dat moment wil ik niet verzuchten: waarom heb ik niet wat verwachtingsvoller gebeden? Dit boek is een goede gids om te komen tot levensechte gebeden waardoor God graag in beweging wordt gebracht.’
joni eareckson tada, oprichter van joni and friends, internationale gehandicapten organisatie

Licht dat leven doet

Boekverzorging: Anton Sinke
Opdrachtgever: KokBoekencentrum Uitgevers
ISBN 978 90 435 3354 6

Henk Helmantel en André F. Troost zijn beiden landelijk bekende christelijke kunstenaars. Helmantel is beeldend kunstenaar en Troost is schrijver van gedichten en kerkliederen. In dit prachtige boek brengen ze hun kunstwerken bijeen. Het bevat veertig schilderijen, gecombineerd met evenveel bijpassende teksten. In het boek zijn ook schilderijen van Helmantel opgenomen die nog niet eerder in boekvorm verschenen en tevens diverse nieuwe liederen en andere gedichten van Troost. Een prachtig geschenk dat de schoonheid van geloof en schepping in woord en beeld laat zien, en daarnaast een fraaie dwarsdoorsnede geeft van het levenswerk van beide kunstenaars.

Vier x Sola

Boekverzorging: Anton Sinke
Opdrachtgever: SLUB
isbn 978 90 827 6264 8

Alleen Geloof, alleen Genade, alleen Christus en alleen de Schrift. Dit zijn oude maar nog steeds actuele thema’s, in de traditie van het Nederlandse lutheranisme binnen de PKN, als ook daar buiten.Deze uitgave zet aan om oude thema’s opnieuw te overdenken. Na een theologische kenschets en uitleg van ieder begrip, volgen voorbeelden van hedendaags overdenken en toepassen. Dit wordt omlijst door enige Bijbelteksten en liedteksten. Bovendien is het gehele werk gelardeerd met kunstuitingen, variërend van klassiek en wellicht zeer voor de hand liggend, tot modern en verrassend. De auteurs hopen dat met gebruikmaking van het materiaal (inclusief de gespreksvragen) nieuwe manieren gezocht en gevonden kunnen worden om over geloofsthema’s in gesprek te gaan. Een mooi geschenk voor bijvoorbeeld belijdeniscatechisanten en aan- of aftredende ambtsdragers.

Hernhutters in beweging

Omslag en binnenwerk: Anton Sinke
Opdrachtgever: KokBoekencentrum Uitgevers
ISBN 9789023955634

In 2018 vierde de Evangelische Broedergemeente Zeist het 250-jarig bestaan van haar Grote Kerkzaal onder meer met herdenkingsdiensten, uitvoeringen van de Matthäus Passion en concerten.
In deze jubileumbundel vindt u – naast de toespraak van de commissaris van de Koning, de heer Van Beek – de vijftien lezingen die verspreid over het jaar werden gehouden. Een breed scala aan onderwerpen passeerde daarin de revue.
Zo kwamen aan de orde de bouwhistorie en de relatie met de hernhutter kerkzalen elders, het zendingswerk, de Surinaamse slavenregisters, de positie van de vrouw in de kerk, de invloed van Luther op Zinzendorf, de relatie met doopsgezinden en gereformeerden, de inspiratie voor hervormden, de liturgische aspecten, en de toekomst van de kerk. De betekenis van de hernhutters voor Zeist werd geschetst door burgemeester Janssen.
De Grote Kerkzaal vormt als het ware één geheel met de woonhuizen, de werkplaatsen en de kantoren rond de pleinen. Tot op de dag van vandaag is zij het hart van een levende geloofsgemeenschap. En zo is ze al 250 jaar het monument van de verbinding van wonen, werken en geloven.

Musica Vocalis concert

‘Op reis door de romantiek met music Vocalis. Voor deze reis nodigt Projectkoor Musica Vocalis u uit voor een bijzonder concert, waaraan medewerking verleend wordt door Lilian Farahani, sopraan en Mark van Nispen, piano/orgel.’

Anton Sinke maakte een A5 uitnodigingsfolder, een A3 poster en een programmaboekje met alle teksten van de liederen.

Logo Eucres

Het Europees Centrum voor Religiestudies in Brussel is opgericht vanuit de FPTR, FVG en VUB. Het Centrum sluit aan bij de opleiding Religiestudies, waarin de (vergelijkende) studie van godsdiensten en levensbeschouwingen wordt onderwezen op academisch niveau, volgens de principes die aan de basis liggen van het Centrum en die uniek zijn in Vlaanderen.

Anton Sinke maakte het logo van Eucres, waarin de grote wereldgodsdiensten een plaats hebben gekregen, met een knipoog naar het logo van de EU.

KerkNieuws Capelle a/d IJssel

KerkNieuws is het officiële kerkblad van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel. De zes PKN-kerken hebben een gezamenlijk kerkblad met wijknieuws en algemeen nieuws in een wisselende omvang van ca. 24 pagina’s, geheel full colour bedrukt. Anton Sinke zorgde voor een compleet nieuw uiterlijk en is verantwoordelijk voor de vormgeving en drukwerkbegeleiding.