Jubileumboek 25 jaar Gevangenenzorg Nederland

Mens, waar zit je? doet een boekje open over het ontwikkelproces van Gevangenenzorg Nederland. Opvallend is dat de belangrijkste auteur, Hans Barendrecht, vrijwel vanaf het begin van deze organisatie aan het roer heeft gestaan. Dit boek is dus een ooggetuigeverslag. De organisatie is in 25 jaar gegroeid van een idee op de zolderkamer tot een breed gerespecteerde vrijwilligersorganisatie. Met veel bevlogenheid is gewerkt aan de Bijbelse opdracht om het bezoeken van gevangenen handen en voeten te geven. De grote inzet van een landelijk netwerk van vrijwilligers dat zoveel  tijd investeert in gevangenen, tbs-patiënten en hun familie, geeft het werk een bijzonder karakter. Langzaam maar zeker heeft Gevangenenzorg een gewaardeerde en eigen plek gekregen binnen het gevangeniswezen. In de spanning tussen de straffende en helpende hand ontwikkelde Gevangenenzorg Nederland het begrip barmhartige gerechtigheid en maakte ze ‘geloof in herstel’ tot haar motto. Het boek – met 25 columns en reacties van (ervarings)deskundigen – vraagt de lezer als vanzelf zich te bezinnen op de aard van vrijheidsbeneming en op de vraag hoe zich te verhouden tot de gevangen medemens.
Anton verzorgde de omslag, omslagfoto en het binnenwerk met deels eigen fotografie. Blader door de eerste pagina’s van dit boek.

Opdrachtgever: Stichting Gevangenzorg Nederland
www.gevangenenzorg.nl

Mensen maken een kerk

Mensen maken een kerk is een herdenkingsboek geschreven ter gelegenheid van het afscheid van de kerkgebouwen het Ontmoetingscentrum en De Bron in Nieuwerkerk a/d IJssel. Het beschrijft de geschiedenis van de beide gebouwen en bestaat voor een groot deel uit gesprekken met individuele gemeenteleden die langer of korter geleden mede de sfeer in de kerk bepaald hebben. Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan het proces om te komen tot één gebouw voor de Protestantse Gemeente van Nieuwerkerk a/d IJssel en aan de verbouwing van de Ringvaartkerk.

Een herdenkingsboek maken beperkt zich vaak tot een historisch overzicht met daarbij dan soms enkele anekdotes. Dat is niet het geval bij dit herdenkingsboek. Hier staan de gebruikers van de kerkgebouwen centraal. Wat hebben zij in de kerkgebouwen gedaan en hoe hebben ze dat ervaren. Welke mooie herinneringen hebben ze en welke tegenslagen hebben ze gehad. De verhalen worden gelardeerd met korte stukjes historie. Het boek eindigt met de ingebruikneming van het nieuwe kerkgebouw. 

De auteurs zijn Karel Aardse, Sipke Gelling, Johan Knoester, Florine Nesselaar en Anton Sinke. Anton was ook fotograaf/beeldredacteur en tekende voor de begeleiding en vormgeving. Door een ruimhartige sponsoring kan dit luxe uitgevoerde boek voor een schappelijke prijs aangeboden worden aan de gemeente.

Formaat 17×24 cm, hardcover, geheel full color bedrukt, 128 pag,, voorzien van gekleurde schutbladen en leeslint. Verkoopprijs € 10,-

 

Jubileumboek Stichting Aanpakken

In 2017 bestaat Stichting Aanpakken honderd jaar. De stichting begon als een vereniging die de schrijnende armoede onder veel predikanten wilde ‘aanpakken’. Dit boek schetst de ontwikkeling van het strijdbare begin, toen met vereende krachten een geldkapitaal werd bijeengebracht, en de jaren daarna, waarin Aanpakken meer de rol van een stille weldoenster vervulde. Toen de predikantstraktementen verbeterden, zocht Aanpakken naar nieuwe subsidiedoelen, zoals bij- en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers van de Nederlandse Hervormde Kerk en later de Protestantse Kerk in Nederland.

Anton Sinke verzorgde de vormgeving van dit boek en maakte foto’s uit het archief van de Stichting. Bekijk de eerste pagina’s van dit boek.
Opdrachtgever: Uitgeverij Boekencentrum

Fotoboek ‘Groeiende dorpen’ met historische foto’s van Zevenhuizen-Moerkapelle

Moerkapelle en Zevenhuizen bestonden ruim vijftig jaar geleden nog uit een groot buitengebied met hier en daar een boerderij en een compacte kleine dorpskern. Maar vanaf de jaren zestig beginnen de dorpen te groeien. Eerst aan de oostzijde van de dorpskern, en vervolgens ook aan de westzijde. En de dorpen groeien nog steeds. Dit fotoboek is een virtuele wandeling door de dorpen Zevenhuizen, Oud Verlaat en Moerkapelle met een oude en een nieuwe afbeelding van ongeveer dezelfde plek, begeleid door korte teksten. Het verleden staat naast het heden. De verschillen zijn soms heel groot. Maar er zijn ook plekken die nauwelijks veranderd zijn.

Anton Sinke deed de vormgeving en drukwerkbegeleiding van dit boek. Niet zomaar een rijtje oude en nieuwe foto’s met wat tekst, maar een prettig leesbaar, afwisselend ogend, aantrekkelijk boek voor iedereen die in deze regio woont. Aangevuld met oude en nieuwe kaartfragmenten.

Het boek is een eigen uitgave van de Oudheidkundige kring Zevenhuizen-Moerkapelle (www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl) in combinatie met de Jumbo Supermarkt Zevenhuizen.

Een Jood, geraakt door Jezus

Dit boek wil Paulus radicaal anders bekijken en legt grote nadruk op zijn Jood-zijn. Was Paulus wel de ‘eerste christen’ of was hij voluit Joods? Schafte hij de wet af of ging het hem om een anders verstaan van de wet? Hoe keek Paulus naar Jezus? En wat betekenen voor hem ‘verzoening’ en ‘verlossing’? 

Anton maakte wel vaker omslagen voor boeken van Eeuwout van de Linden: ‘De appel van Adam en Eva’ en ‘Als een zegel op je hart’. Voor dit boek werden twee werken van Rembrandt (‘zelfportret als Paulus’ en ‘portret van Jezus’) samengevoegd tot een nieuw werk waarbij Jezus als een soort droomfiguur over de schouder van Paulus meekijkt.

Adventskalender 2017

Een praktische tafelkalender voor de adventstijd. Elke dag wordt een bijzonder beeld en een tekst of lied aangeboden voor wie een moment van bezinning of meditatie zoekt. Alle bladen van de kalender kunnen worden verstuurd als losse kerstkaart. 

Uitgave van Boekencentrum in samenwerking met de PKN

Word dan maar boer

Het levensverhaal van Kees Bos, boer in Zoetermeer, Gelderswoude, Melissant en Ooltgensplaat. Over zijn familie, zijn gezin, zijn werk en zijn geloof. Gemaakt in een beperkte oplage voor familie en geïnteresseerden.

Anton deed de vormgeving voor dit boek-in-eigen-beheer, maar was ook procesbereider voor het redigeren van de tekst, de beeldselectie en de drukbegeleiding. Hierbij een voorproefje van het boek.

Adventskalender 2016

Een speciale kalender voor iedere dag tijdens de advent. Met mooie teksten en platen, een  leesrooster en de mogelijkheid om iedere dag de plaat als ansichtkaart te versturen aan iemand die dat verdient. Een uitgave van Uitgeverij Boekencentrum in samenwerking met de PKN.