Lutherliederen

Liederen van Luther zijn opgenomen in vrijwel iedere protestantse bundel, maar er was geen Nederlandstalige bundel met alle Lutherliederen. Reden voor de Lutherse Kerk in Nederland (onderdeel van de PKN) om het initiatief te nemen voor enerzijds een ‘bijsluiter’ bij het Liedboek en anderzijds een onafhankelijke bundel te maken met deze liederen. Ook is er het Lutherse ordinarium (orde van dienst) opgenomen. Het geheel heeft de uitstraling meegekregen van het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.
Anton maakte de omslagen en verzorgde de vormgeving van het binnenwerk.
boek: ISBN 978 90 239 5212 1
katern: ISBN 978 90 239 5656 3

Opdrachtgever: KokBoekencentrum, Utrecht
www.kokboekencentrum.nl

Liederen in de kerk projecteren met de beamer

Steeds meer kerken projecteren liederen met de beamer. Zeker met onbekende liederen kan het een groot voordeel zijn als er noten staan bij ieder couplet. Het Liedboek verscheen al in 2013 met een online-versie (www.liedboek.nu), geschikt voor beamer en liturgieboekje. Voor iedere dienst wordt op de website www.liedboek.nu een ‘liedlijst’ gemaakt die daarna gedownload kan worden en waar men een presentatie van kan maken. Anton is de beheerder van alle plaatjes (zo’n 24.000).
Vanaf medio augustus 2017 worden alle afbeeldingen voor het maken van een liturgie vervangen door afbeeldingen met een hogere resolutie. Steeds meer gemeenten maken voor het maken van hun liturgieboekjes gebruik van mooie printers en de oude plaatjes waren daarvoor eigenlijk niet geschikt.

Vanaf dit jaar zijn ook de bundels Hemelhoog (www.hemelhoog.nu) en Weerklank (liedbundelweerklank.nu) verkrijgbaar op een vergelijkbare manier. Met afbeeldingen die vergelijkbaar zijn met die van het Liedboek zodat er een mooie eenheid gemaakt kan worden als er een keus gemaakt wordt uit meerdere bundels.
Ook de bundel Op Toonhoogte (www.optoonhoogte.nu) is beschikbaar voor het beamen, maar zonder nootweergave. Op Toonhoogte-2015 heeft geen gemeente-editie waardoor het erg kostbaar zou worden alsnog een eenstemmige beamversie te maken. Daarom hier alleen tekst.

Anton fungeerde als procesbegeleider bij het maken van de verschillende edities en is als ‘helpdesk’ contactpersoon bij problemen en vragen.

CD met liederen uit het Liedboek

booklet -T0002
booklet -T0002Met hart en ziel III is al de derde
(dubbel) cd met liederen uit het Liedboek, ingezongen door het Vocaal Theologen Ensemble en de Buitenschoolse Koorschool Utrecht o.l.v. Hanna Rijken. Dit keer een cd met kinderliederen en een cd met het ‘lied van de week’.

Heel andere muziek, maar ook uit het Liedboek, zijn de bewerkingen door Johan Klein Nibbeling, Wim Ruessink en Marianne Westerveld. Zij gingen met het liedboek, hun stem, een keur aan instrumenten en een dosis lef naar de studio en lieten zich beïnvloeden door pop, jazz en folk. Zo ontstond een veelzijdig en verrassend klankbeeld van 14 liederen.

Anton Sinke maakte voor beide CD’s de omslagen, elke met een andere uitstraling maar beiden geïnspireerd op de hoesontwerpen van het Liedboek.

Weerklank proefbundel

Voor de zangbundel ‘Weerklank’ – voor de gereformeerde liturgie – is een proefboekje gemaakt. Dit is gratis op te vragen bij uitgeverij Boekencentrum, maar u kunt het ook bekijken op deze site. In dit boekje vindt u een staalkaart van de liederen uit de echte bundel.

Klik met de muis op een hoek van de pagina op deze om te slaan en dubbel-klik om in te zoomen.

Weerklank

Weerklank-400pxEen liedbundel voor de gereformeerde gezindte met daarin psalmen in een nieuwe berijming en ruim 500 liederen uit oudere en nieuwe bundels. De omslag wil dan ook een verbinding aangaan tussen oud en nieuw door vorm en kleurgebruik. De basis wordt gevormd door eeuwenoude gewelven waar deze liederen hun weerklank vinden.

Opdrachtgever: Boekencentrum
Ontwerp en fotografie: Anton Sinke

Verschijnt naar verwachting najaar 2015

Presentatie Lieteboek

Op 18 april werd het Lieteboek gepresenteerd in de Grote kerk te Leeuwarden. Een feestelijke bijeenkomst met veel aanwezigen die zonder aarzelingen de friese liederen inzetten. Als grote verrassing werd Jan Breimer nog geridderd, o.a. voor het vele werk wat hij voor deze bundel heeft verricht.

Hoe klinkt dat nu? Van het bekende Taizé-lies ‘Bless the Lord’ heb ik een filmpje gemaakt.

Beeldcitaten in de omslagontwerpen van het Liedboek

Liedboek omslagen op een rij
Onder de titel’Vernieuwend en vertrouwd’ heeft Anton Sinke een ‘beeldkroniek’ geschreven in het tijdschrift Interpretatie over beeldcitaten in de ontwerpen van de omslagen van het Liedboek. Deze citaten zijn vaak zo subtiel dat je ze alleen ziet als je erop gewezen wordt. Anton heeft ze erin gestopt om te laten zien dat het Liedboek in een lange traditie staat en niet zomaar ‘nieuw’ uit de lucht is komen vallen.

Bekijk het artikel over de beeldcitaten
Download-Pdf

 

CD Met Hart en Ziel II

booklet -T0002Dubbel-CD met liederen uit het Liedboek van Advent tot Kerst en van de Veertigdagentijd tot Pasen. Gezongen door het Vocaal Theologen Ensemble en de Buitenschoolse Koorschool Utrecht o.l.v. Hanna Rijken.

Deze 2e CD met liederen uit het Liedboek bevat bijna 60 liederen, zowel bekende als onbekende werken. Niet alleen een genot om naar te luisteren maar ook als kennismaking met de grote diversiteit van het Liedboek.

Uitgave: BV Liedboek en de PThU
Ontwerp: Anton Sinke
Fotografie: Dick Vos

Bekijk de booklet met een overzicht van alle liederenDownload-Pdf